Organizator:

    PWr  WBLiW  

Wydział Budownictwa Lądowego
i Wodnego Politechniki Wrocławskiej

Zakład Technologii i Zarządzania
w Budownictwie

 

Konferencja Naukowo-Techniczna

"INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH"

Wrocław, 22-24 czerwca 2016

 

        Patron:

Sekcja Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej
i Wodnej PAN
 

Komitet Honorowy

  • JM Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski
  • prof. dr inż. Kazimierz Czapliński
  • prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła, Dziekan WBLiW PWr
  • prof. dr hab. inż. Anna Sobotka, Przewodnicząca Sekcji IPB KILiW PAN
  • prof. dr hab. inż. Tadeusz Kasprowicz