Organizator:

    PWr  WBLiW  

Wydział Budownictwa Lądowego
i Wodnego Politechniki Wrocławskiej

Zakład Technologii i Zarządzania
w Budownictwie

 

Konferencja Naukowo-Techniczna

"INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH"

Wrocław, 22-24 czerwca 2016

 

        Patron:

Sekcja Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej
i Wodnej PAN
 

Terminy organizacyjne:

15.01.2016 - nadesłanie kart zgłoszeń z tytułem artykułu
01.02.2016 - wstępna kwalifikacja tematów artykułów, powiadomienie autorów
15.03.2016 - przesłanie do organizatorów pełnych tekstów zakwalifikowanych wstępnie artykułów 15.04.2016 - ostateczna kwalifikacja artykułów po recenzjach
20.04.2016 – ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej

Komunikaty:

 


Wrocław - Dworzec PKP


Wrocław


**Wybrane wydarzenia artystyczne we Wrocławiu w czasie Konferencji