Organizator:

    PWr  WBLiW  

Wydział Budownictwa Lądowego
i Wodnego Politechniki Wrocławskiej

Zakład Technologii i Zarządzania
w Budownictwie

 

Konferencja Naukowo-Techniczna

"INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH"

Wrocław, 22-24 czerwca 2016

 

        Patron:

Sekcja Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej
i Wodnej PAN
 

Miejsce konferencji na mapie i dane adresowe:

Konferencja odbędzie się we Wrocławiu w dniach  22-24 czerwca 2016 roku.  Obrady konferencyjne  prowadzone będą Auli Politechniki Wrocławskiej (Budynek A-1, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27) oraz w sali konferencyjnej Hotelu Ibis Styles Wrocław Centrum (Plac Konstytucji 3 Maja 3).
Miejscem zakwaterowania przyjezdnych uczestników konferencji będzie Hotel „Ibis Styles Wrocław Centrum” we Wrocławiu, znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca PKP Wrocław Główny.

Miejsce obrad Konferencji w Budynku A-1 Politechniki Wrocławskiej

Miejsce obrad i zakwaterowania uczestników Konferencji w Hotelu
Ibis Styles Wrocław Centrum: