Organizator:

    PWr  WBLiW  

Wydział Budownictwa Lądowego
i Wodnego Politechniki Wrocławskiej

Zakład Technologii i Zarządzania
w Budownictwie

 

Konferencja Naukowo-Techniczna

"INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH"

Wrocław, 22-24 czerwca 2016

 

        Patron:

Sekcja Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej
i Wodnej PAN
 

Komitet Naukowy

 • prof. dr hab. inż. Mirosław Dytczak, AGH
 • prof. dr hab. inż. Zdzisław Hejducki – v-ce przewodniczący, PWr
 • prof. dr hab. inż. Oleg Kapliński, PP
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Kasprowicz, WAT
 • prof. dr hab. inż. Anna Sobotka, AGH
 • dr hab. inż. Jadwiga Bizon-Górecka, prof. nadzw. UTP
 • dr hab. inż. Ryszard Dachowski, prof. nadzw. PŚk
 • dr hab. inż. Jacek Gołaszewski, prof. nadzw. PŚl
 • dr hab. inż. Bożena Hoła, prof. nadzw. PWr - przewodnicząca
 • dr hab. inż. Ewa Marcinkowska, em. prof. nadzw. PWr
 • dr hab. inż. Roman Marcinkowski, prof. nadzw. PW
 • dr hab. inż. Zygmunt Orłowski, prof. nadzw. AGH
 • dr hab. inż. Jerzy Pasławski, prof. nadzw. PP
 • dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz, prof. nadzw. PK
 • dr hab. inż. Mieczysław Połoński, prof. nadzw. SGGW
 • dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina, prof. nadzw. PK
 • dr hab. inż. Dariusz Skorupka, prof. nadzw. WSOWL
 • dr hab. inż. Janusz Szelka, prof. nadzw. WSOWL
 • dr hab. inż. Andrzej Ubysz, prof. nadzw. PWr
 • dr hab. inż. Grzegorz Ginda, AGH
 • dr hab. inż. Janusz Kulejewski, PW
 • dr hab. inż. Piotr Jaśkowski, PL
 • dr hab. inż. Maciej Kruszyna, PWr
 • dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, PWr
 • dr hab. inż. Tomasz Trapko, PWr

   Sekretarze Komitetu Naukowego:
 • dr inż. Marek Sawicki, PWr
 • dr inż. Andrzej Czemplik, PWr
 • dr inż. Krzysztof Gawron, PWr
     
       Wrocław - budynki Politechniki Wrocławskiej