Organizator:

    PWr  WBLiW  

Wydział Budownictwa Lądowego
i Wodnego Politechniki Wrocławskiej

Zakład Technologii i Zarządzania
w Budownictwie

 

Konferencja Naukowo-Techniczna

"INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH"

Wrocław, 22-24 czerwca 2016

 

        Patron:

Sekcja Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej
i Wodnej PAN
 

OPŁATY

Koszt pełnego uczestnictwa w Konferencji, obejmujący:
uczestnictwo w obradach, bankiecie oraz imprezach towarzyszących,
zakwaterowanie w hotelu oraz wyżywienie zgodnie z programem Konferencji,
publikację referatu pozytywnie zaopiniowanego w miesięczniku Materiały Budowlane

  • 1500 zł (brutto) uczestnik Konferencji
  • 1100 zł (brutto) – osoba towarzysząca lub współautor artykułu 

Koszt uczestnictwa w Konferencji bez noclegów:

  • 1300 zł (brutto) uczestnik Konferencji
  • 900 zł (brutto) – osoba towarzysząca lub współautor artykułu

Opłatę należy wnosić na konto:  
Politechnika Wrocławska
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław  
Bank Zachodni WBK S.A. 16 Oddział Wrocław
Nr konta: 37 1090 2402 0000 0006 1000 0434
z dopiskiem: IPB2016 / W2/Z6 – Nazwisko i Imię uczestnika Konferencji 
NIP: 896-000-58-51

 


Wrocław - Most Pokoju, w oddali Most Grunwaldzki


Wrocław - Most Zwierzyniecki