Organizator:

    PWr  WBLiW  

Wydział Budownictwa Lądowego
i Wodnego Politechniki Wrocławskiej

Zakład Technologii i Zarządzania
w Budownictwie

 

Konferencja Naukowo-Techniczna

"INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH"

Wrocław, 22-24 czerwca 2016

 

        Patron:

Sekcja Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej
i Wodnej PAN
 

Komitet Organizacyjny

  Przewodniczący: dr inż. Krzysztof Gawron, PWr

  Członkowie:
 • dr inż. Józef Adamowski, PWr
 • dr inż. Jarosław Konior, PWr
 • dr inż. Michał Podolski, PWr
 • dr inż. Mariusz Rejment, PWr
 • mgr inż. arch. Maciej Śliwowski, PWr
 • mgr inż. Tomasz Stachoń, PWr
 • mgr inż. Mariusz Szóstak, PWr

 

      
       Politechnika Wrocławska bud. C-7 Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego