Organizator:

    PWr  WBLiW  

Wydział Budownictwa Lądowego
i Wodnego Politechniki Wrocławskiej

Zakład Technologii i Zarządzania
w Budownictwie

 

Konferencja Naukowo-Techniczna

"INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH"

Wrocław, 22-24 czerwca 2016

 

        Patron:

Sekcja Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej
i Wodnej PAN
 

Wytyczne dla recenzentów Konferencji:

  Deklaracja o nie występowaniu konfliktu interesów 

   Kryteria oceny publikacji w miesięczniku "Materiały Budowlane"

Formularz recenzji artykułu naukowego zgłoszonego do publikacji w miesięczniku "Materiały Budowlane"Most Rędziński Wrocław