Organizator:

    PWr  WBLiW  

Wydział Budownictwa Lądowego
i Wodnego Politechniki Wrocławskiej

Zakład Technologii i Zarządzania
w Budownictwie

 

Konferencja Naukowo-Techniczna

"INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH"

Wrocław, 22-24 czerwca 2016

 

        Patron:

Sekcja Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej
i Wodnej PAN
 

Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji:

                              Druki zgłoszenia na Konferencję - alternatywnie:
       
DOC - do pobrania, wypełnienia i przesłania pocztą  elektroniczną na adres: ipb2016@pwr.edu.pl

       
 
PDF do pobrania, wydrukowania, wypełnienia i wysłania pocztą tradycyjną  na adres:

Politechnika Wrocławska
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
Zakład Technologii i Zarządzania w Budownictwie
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław  „SKY TOWER” najwyższy budynek we Wrocławiu